THI CÔNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NHÀ QUẢN TRANG – QUẬN 9

Ngày 06/06/2016 – Nhận được sự tín nhiệm từ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy cùng Ban quản lý dự án Quận 9. AC Phú Nhuận đã triển khai thi công hệ thống Camera giám sát nhằm đảm bảo an ninh và theo dõi tiến độ tại công trình Xây dựng Nhà Quản Trang – Quận 9.

Dự án được triển khai từ ngày 06/06/2017 và bàn giao cho khách hàng vào ngày 07/06/2017.

Hệ thống cung cấp – Camera RDS: RRN31X

Số lượng Camera: 16 Camera

Hình ảnh thi công tại công trường:

MT- AC PHÚ NHUẬN