Giá trị cốt lõi

Đạt sự hài lòng của khách hàng. Thế nên AC luôn chú trọng đến nhu cầu của khách hàng và tìm cách thỏa mãn các nhu cầu ấy một cách trọn vẹn nhất.

Mang lại sản phẩm chất lượng tốt với giá thành vừa phải.

Cam kết xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, nơi mọi nhân viên đều có cơ hội phát triển.

Đóng góp tích cực cho cộng đồng.